De Raad voor de Kinderbescherming en de bestrijding van ernstige en (mogelijk) fatale kindermishandeling in het licht van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid: Hebben mishandelde kinderen in Nederland voldoende toegang tot de Raad en daarmee tot de rechter?

Translated title of the contribution: The Council for Child Protection and the fight against serious and (possibly) fatal child abuse in the light of the new municipal responsibility: Do abused children in the Netherlands have sufficient access to the Council and thus to the courts?

Research output: Contribution to journalArticleScientific

127 Downloads (Pure)

Abstract

De bestrijding van ernstige en (mogelijk) fatale kindermishandeling is, door de stelselherziening van 1 januari 2015, de verantwoordelijkheid van de gemeenten
geworden en daarmee hebben gemeenten er een buitengewoon moeilijke taak bijgekregen. Deze taak valt echter ook nog steeds onder de verantwoordelijkheid
van het rijk, waarbij de vraag gesteld kan worden welke rol de op rijksniveau opererende Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel is toebedeeld. Deze vraag is van belang, aangezien de Raad in veel gevallen de ‘centrale toegangspoort’ naar de rechter is, waardoor er juridisch gezien ingegrepen kan worden bij geconstateerde of vermoede kindermishandeling. In deze bijdrage wordt de rol die de Raad voor de Kinderbescherming als deskundige toegangspoort naar de rechter speelt of behoort te spelen besproken vanuit het licht van de veranderingen die de gemeentelijke regie bij kindermishandelingszaken hebben meegebracht.

Due to the system reform of 1 January 2015, combating serious and (potentially) fatal child abuse has become the responsibility of the municipalities, which has given them an extraordinarily difficult task. However, this task also still falls under the responsibility of the state, which raises the question of what role the Child Protection Board, which operates at national level, has been assigned in the new system. This question is important, since in many cases the Council is the 'central gateway' to the court, which means that legal intervention can be taken in the event of established or suspected child abuse. In this contribution, the role that the Child Protection Board plays or should play as an expert gateway to the court is discussed in the light of the changes brought about by the municipal management of child abuse cases.
Translated title of the contributionThe Council for Child Protection and the fight against serious and (possibly) fatal child abuse in the light of the new municipal responsibility: Do abused children in the Netherlands have sufficient access to the Council and thus to the courts?
Original languageDutch
Article numberFJR 2018/24
Pages (from-to)96-106
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume2018
Issue number4
Publication statusPublished - Apr 2018
Externally publishedYes

Keywords

  • Kindermishandeling
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Ouderlijk geweld
  • Jeugdwet
  • Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Toegang tot de rechter

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Council for Child Protection and the fight against serious and (possibly) fatal child abuse in the light of the new municipal responsibility: Do abused children in the Netherlands have sufficient access to the Council and thus to the courts?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this