De rechtsstaat: als ideaal onomstreden, als praktijk steeds in beweging

J.L.M. Gribnau, B.F. Beljaars

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het door Hertogh aangevoerde empirisch onderzoek niet wijst op een verminderde waardering voor klassieke rechtsstatelijke waarden en kernelementen ¿ ten faveure van communicatie - bij de burgers. Over de kern van het rechtsstaatbegrip bestaat grote overeenstemming en instemming; waarbij rechtsstatelijke instituties precies de discussies en strijd over concrete invullingen en uitwerkingen van het rechtsstaatideaal reguleren. De rechtsstaat is als ideaal onomstreden en laat genoeg ruimte voor een dynamische ontwikkeling van de rechtsstatelijke praktijk. De rechtsstaat staat niet ter discussie vanwege een tekort aan communicatief gehalte. Het evidente belang van communicatie is al verdisconteerd in de normen die voor het bestuurshandelen gelden en bij de invulling van die normen wordt het burgerperspectief niet verwaarloosd. Kortom, het `van onderop bekijken' van de rechtsstaat dwingt niet tot een ondersteboven gooien van de kern van de rechtsstaat.
Original languageDutch
Pages (from-to)1290-1291
Number of pages2
JournalNederlands Juristenblad
Volume78
Issue number25
Publication statusPublished - 2003

Cite this