De rol van de jeugdverpleegkundige en jeugdarts in de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht in ’s-Hertogenbosch

S.A.A. de Laat*, M.A.M. Jacobs, A.E. Markus, E.G. van Mil, L.A.M. van de Goor

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Inleiding
In ’s-Hertogenbosch wordt sinds 2014 een ketenaanpak voor signalering en begeleiding van kinderen met overgewicht geïmplementeerd. In de ketenaanpak staan samenwerking tussen professionals en de coördinerende rol van een centrale zorgverlener (CZV) centraal. Met dit onderzoek evalueren we in hoeverre het jeugdverpleegkundigen lukt om de rol van CZV uit te voeren en wat de rol van de jeugdarts is.

Methode
In 2018 zijn veertien jeugdverpleegkundigen en acht jeugdartsen geïnterviewd over hun rol in de ketenaanpak. Jeugdverpleegkundigen vulden op een checklist in hoe vaak zij veertien kerntaken van de CZV uitvoeren, zoals het afnemen van een brede anamnese. Met een tweede checklist onderzochten we factoren als uitkomstverwachting, taakopvatting en personele capaciteit, die de uitvoering van de CZV-rol positief of negatief kunnen beïnvloeden. Aan alle professionals stelden we open vragen over hun rol in de ketenaanpak.

Resultaten
De gemiddelde somscore van 55 (potentiële spreiding 14–70) gaf aan dat de jeugdverpleegkundigen de meeste CZV-kerntaken al vaak uitvoeren. De taak die het meest werd uitgevoerd was ‘samen met ouders en kind doelen bepalen’. Het minst werd de taak ‘het informeren van de huisarts’ uitgevoerd. Jeugdverpleegkundigen waren positief over de rol van de CZV en vinden deze passen bij hun functie. Te weinig tijd en personeel bleken de belangrijkste beperkende factoren. De rol van de jeugdarts in de ketenaanpak is nog onduidelijk. Zij zagen vooral de kinderen met obesitas en verzorgden de verwijzingen naar medische professionals.

Conclusie
Jeugdverpleegkundigen zijn positief over hun rol als CZV. De rol van jeugdartsen in de ketenaanpak verdient nadere invulling.
Original languageDutch
Pages (from-to)161-167
JournalTijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Volume51
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Cite this