De Routekaart naar een Meer Integrale Benadering van Wonen, Zorg en Pensioen

Frits Bart, B. Boon, Lans Bovenberg, Casper van Ewijk, N. Kortleve, E. Rebers, M. Visser

Research output: Working paperDiscussion paperOther research output

301 Downloads (Pure)

Abstract

Het thema wonen, zorg en pensioen staat hoog op de agenda van de SER en verschillende ministeries. Het is ook onderwerp binnen de brede maatschappelijke pensioendialoog. In de Hoofdlijnennota over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland van 6 juli 2015 benoemt het kabinet ‘een op maat gesneden pensioen’ als een van de zeven waarden waaraan een toekomstbestendig pensioenstelsel moet voldoen. Het kabinet is daarbij voorstander van een combinatie van meer maatwerk en keuzemogelijkheden. Op die manier sluiten pensioenregelingen beter aan op de kenmerken en voorkeuren van deelnemers. Het kabinet onderzoekt ook of een betere koppeling met wonen en zorg wenselijk is.

De afgelopen jaren is vooral op macroniveau al op meerdere plekken onderzoek gedaan naar de combinatie van wonen, zorg en pensioen. Gelet op de actualiteit van het thema geeft Netspar het onderwerp hoge prioriteit op de onderzoeksagenda. Met dit rapport wil Netspar de discussie verder brengen door de financiële planning van het individuele huishouden als uitgangspunt te nemen.
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherNETSPAR
Number of pages64
Publication statusPublished - Jan 2016

Publication series

NameNetspar Industry Paper
VolumeOccasional 01/2016

Cite this