De strafrechtelijke gevolgen binnen de Nederlandse rechtsorde van beslissingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

P.H.P.H.M. van Kempen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In dit preadvies voor de 'Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland' (1998, afdeling strafrecht) wordt bezien welke voorzieningen er binnen het Nederlandse recht voorhanden zijn om in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke einduitspraken of de gevolgen daarvan naar aanleiding van beslissingen van het EHRM aan te tasten. Aan de orde komen cassatie in het belang der wet, herziening, gratie, amnestie, abolitie en het beroep op de burgerlijke rechter. De mogelijkheden die deze voorzieningen bieden blijken in dit opzicht beperkt te zijn. Om die reden komt vervolgens aan de orde of een specifiek toegesneden wettelijke oplossing voor de verwerking van Straatsburgse beslissingen in afgesloten strafzaken ingevolge het Verdrag noodzakelijk is danwel in meer algemene zin wenselijk is en hoe een dergelijke oplossing er uit zou kunnen zien. Het geheel wordt besloten met enkele algemene conclusies en opmerkingen. Allereerst wordt echter ingegaan op het fundament van het verwerkingsvraagstuk, te weten: de beslissingen van het EHRM, en meer in het bijzonder op de bindendheid en de werking van die beslissingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)96-152
Number of pages57
JournalDelikt en Delinkwent
Volumefebruari
Publication statusPublished - 1999

Cite this