De totstandkoming van meetinstrumenten van empowerment onder de loep: Instrumentontwikkeling volgens de kwaliteitsstandaarden, een kritische beschouwing

T. Noordink*, L. Verharen, R. Schalk, T. Van Regenmortel

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

427 Downloads (Pure)

Abstract

Empowerment is een centraal begrip binnen het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. Er is behoefte aan meetinstrumenten die de empowerende effecten van hulpaanbod blootleggen. De wijze waarop meetinstrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit van de instrumenten (Steenssens, Van Regenmortel & Schalk, 2017). Een vijftal kwaliteitsstandaarden is ontwikkeld, waarmee uitspraken gedaan kunnen worden over de kwaliteit van de totstandkoming van dergelijke meetinstrumenten. Om zicht te krijgen op de waarde van deze kwaliteitsstandaarden wordt in dit artikel de wijze waarop een drietal empowerment meetinstrumenten ontwikkeld zijn, kritisch beschouwd vanuit deze standaarden. Dit is gedaan door semigestructureerde interviews met ontwikkelaars te combineren met analyses van bestaand materiaal over de instrumenten. De kwaliteitsstandaarden blijken een kader te bieden met richtlijnen voor instrumentontwikkeling. Het blijkt van belang om goed af te bakenen wat gemeten wordt, zodat een volledig beeld van empowerment verkregen wordt. Verder is goede afstemming tussen contextspecifieke elementen en meer generieke elementen in itemopbouw nodig en is betrokkenheid van de doelgroep bij instrumentontwikkeling noodzakelijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)24-47
JournalJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume28
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Cite this