De universiteitsbibliotheek in het databankenrecht

J.E.J. Prins, M.H.M. Schellekens, B.P. Aalberts, P.B.J.M. van Waelsden, H. Geleijnse

  Research output: Book/ReportBookScientific

  51 Downloads (Pure)

  Abstract

  Universiteitsbibliotheken hebben vanouds te maken gehad met auteursrechten die rusten op de werken in hun collecties. Sinds 1999 kent het Nederlandse recht naast het auteursrecht het zogenaamde databankenrecht. Het databankenrecht beschermt de investeringen die producenten van databanken hebben gepleegd. Daartoe verschaft het databankenrecht de producenten - kort gezegd - een exclusief recht om hun databanken te exploiteren. Het databankenrecht (en het auteursrecht) raken het functioneren van bibliotheken in tweeërlei opzicht. Met de opkomst van gedigitaliseerde informatie is de bibliotheek enerzijds als afneemster van databanken in een afhankelijkere positie komen te verkeren. Anderzijds bestaat de toegevoegde waarde die bibliotheken realiseren voor een deel uit de voortbrenging van databanken, zoals bijvoorbeeld catalogi. Deze databanken zijn - met name als ze in digitale vorm verkeren - technisch gemakkelijk te exploiteren. Deze studie onderzoekt of het vanuit een juridisch perspectief noodzakelijk dan wel wenselijk is dat bibliotheken zich meer gaan profileren als producenten van informatie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDeventer
  PublisherKluwer
  Publication statusPublished - 2000

  Publication series

  NameITeR
  No.28

  Cite this