De Urgenda-uitspraak: Geen schending van EU-recht

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorProfessional

270 Downloads (Pure)

Abstract

In de Urgenda-uitspraak oordeelde de rechtbank dat de Staat minimaal 25% CO2-reductie in 2020 (t.o.v. 1990) moet nastreven. Dit reductiedoel is ambitieuzer dan de Europese CO2-reductiedoelstellingen. Een aantal auteurs meent daarom dat de uitspraak mogelijk strijdig is met het EU-recht en dat hierover een prejudiciële vraag gesteld had moeten worden. Deze opvatting wordt door auteurs betwist. Ten eerste zijn de betreffende EU-doelstellingen slechts minimumnormen. Daarnaast laat de rechtbank de Staat vrij in het kiezen van de wijzen waarop zij uitvoering wenst te geven aan het vonnis en kan deze uitvoering goed geschieden op een met het EU-recht verenigbare wijze.
Original languageEnglish
Article number29
Pages (from-to)149-151
Number of pages3
JournalAansprakelijkheid, verzekering en schade
Volume2016
Issue number4
Publication statusPublished - 25 Jul 2016

Keywords

  • Urgenda
  • klimaatrecht
  • EU milieurecht

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De Urgenda-uitspraak: Geen schending van EU-recht'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this