De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de heffing van successierecht over aandelen in pensioenlichamen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 18 juli jl. heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden met wijzigingen op het terrein van de Successiewet 1956 (hierna: SW). De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de heffing van successierecht over aandelen in pensioenlichamen (art. 13a SW) en het recht van overgang (art. 15 SW). In dit artikel besteed ik aandacht aan het wetsvoorstel met betrekking tot art. 13a SW. Eerst bespreek ik de strekking en de reikwijdte van het artikel. Daarna besteed ik aandacht aan het arrest van de Hoge Raad dat ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel. Vervolgens bespreek en becommentarieer ik de voorgestelde regeling.
Original languageEnglish
Article number6518
Number of pages7
JournalWPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Publication statusPublished - 25 Jan 2003

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de heffing van successierecht over aandelen in pensioenlichamen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this