De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

258 Downloads (Pure)

Abstract

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het huidige instrumentarium op dit gebied kent een grotendeels vrijwillig karakter, maar op verschillende niveaus (nationaal, regionaal, internationaal) is bindende wetgeving in opkomst, zo ook in Nederland. Voor een juiste uitvoering van Due Diligence onderzoek is een goed begrip nodig van (a) het internationaal normatief kader; (b) de te respecteren mensen- en arbeidsrechten en (c) de stappen uit het Due Diligence onderzoek. Deze bijdrage belicht deze elementen en de bouwstenen voor toekomstige wetgeving en analyseert of het ontwikkelen van nationale wetgeving wenselijk is.
Original languageDutch
Pages (from-to)6-18
Number of pages18
JournalTijdschrift voor Arbeidsrecht in Context
Volume11
Issue number1
Publication statusPublished - Apr 2022

Cite this