Derivatengebruik van Nederlandse Niet-Financiële Bedrijven

A. de Jong, V. Macrae, T.E. Nijman

Research output: Book/ReportReport

345 Downloads (Pure)

Abstract

Deze studie onderzoekt het derivatengebruik en de risicomanagementpraktijken van Nederlandse bedrijven.Tevens wordt het derivatengebruik van Nederlandse bedrijven met dat van Amerikaanse bedrijven vergeleken.Aan alle Nederlandse beursgenoteerde niet-financiele bedrijven is een enquete gestuurd.In totaal heeft 51% van de bedrijven de enquete geretourneerd.Het onderzoek laat zien dat 88% van de grote Nederlandse bedrijven derivaten gebruikt, terwijl dat voor slechts 59% van de middelgrote bedrijven het geval is.Het derivatengebruik neemt af tot 43% voor kleine bedrijven.Deze cijfers suggereren dat schaalvoordelen mogelijk een belangrijk argument voor derivatengebruik zijn.Waar de resultaten van dit onderzoek indiceren dat gemiddeld 60% van de Nederlandse bedrijven derivaten gebruikt vinden Bodnar, Hayt en Marston (1998) een corresponderend percentage van 50% voor Amerikaanse bedrijven.Als het derivatengebruik van Nederlandse bedrijven met dat van Amerikaanse bedrijven wordt vergeleken, kunnen aanzienlijke verschillen in het type risico dat zij managen worden vastgesteld. Dit onderzoek toont dat 96% van de Nederlandse bedrijven valutarisico afdekt tegen slechts 83% van de Amerikaanse bedrijven.Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Nederland een zeer open economie heeft.Vrijwel alle Nederlandse respondenten (96%) melden namelijk over valuta-exposure te beschikken, terwijl van de Amerikaanse bedrijven slechts 72% aangeeft bloot te staan aan valuta-exposure aan de omzetzijde en 75% aangeeft exposure aan de kostenzijde te hebben.In totaal dekt slechts 12% van de Nederlandse bedrijven grondstofprijsrisico af ten opzichte van 56% van de Amerikaanse bedrijven.Van de derivatengebruikers beheerst 34% van de Amerikaanse bedrijven aandelenrisico's terwijl geen Nederlands bedrijf in onze steekproef dit type risico beheerst.De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat de risicomanagementpraktijken van Nederlandse bedrijven soms tegenstrijdig zijn met de theorie.Bijvoorbeeld suggereert de theorie dat bedrijven doorgaans kunnen profiteren van het afdekken van risico's door een vermindering van de volatiliteit van de kasstromen.De onderhavige studie geeft aan dat slechts 60% van de Nederlandse bedrijven het managen van de volatiliteit van hun kasstromen het belangrijkste vindt.Bovendien suggereert de theorie dat het moeilijk is om wisselkoersen of rentes te voorspellen.In tegenstelling hierm
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherFinance
Number of pages27
Volume786
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameFEW Research memorandum
Volume786

Cite this