Diamonds in the rough: Vulnerable youth with psychiatric problems and offending behaviour

E.A.W. Janssen-de Ruijter*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

777 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting behorende bij het proefschrift ‘Diamonds in the rough – Vulnerable youth with psychiatric problems and offending behaviour’

In Nederland zijn er veel jongeren die vastlopen tijdens de adolescentie. Bij een aantal van hen is de problematiek zo ernstig dat ze opgenomen worden in een instelling. Deze jongeren hebben soms een zware jeugd gehad en hebben complexe psychische problemen en ernstige gedragsproblemen. Het is van groot belang dat deze jongeren effectief behandeld worden om het risico op aanhoudende problemen te verkleinen.

Ondanks dat deze kwetsbare jongeren allemaal complexe problemen hebben, zijn er ook veel verschillen tussen deze jongeren. Het is daarom belangrijk dat in de behandeling rekening gehouden wordt met deze verschillen. Onderzoek naar eventuele subgroepen – en naar specifieke risico’s van deze subgroepen op crimineel gedrag en andere problemen na ontslag – is een eerste stap naar het nog meer op maat maken van de behandeling voor deze kwetsbare doelgroep.

Tijdens dit promotieonderzoek zijn we op zoek gegaan naar subgroepen binnen de doelgroep van jongeren met complexe psychische problemen, ernstige gedragsproblemen en een hoog risico op crimineel gedrag. We hebben gekeken of we subgroepen konden vinden die dezelfde combinaties hebben van risicofactoren. Ook hebben we gekeken of we subgroepen konden vinden die hetzelfde verloop hebben van gedragsproblemen tijdens opname. Daarna hebben we onderzocht of er een relatie is tussen de gevonden subgroepen en problemen tijdens en na ontslag, zoals voortijdig ontslag en delicten na ontslag. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gestructureerde dossieranalyse, risicotaxatie-instrumenten, vragenlijsten, interviews en officieel geregistreerde delict gegevens.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat jongeren met complexe psychische problemen en ernstige gedragsproblemen inderdaad uit verschillende subgroepen bestaan. Er zijn vier groepen gevonden die een verhoogd risico hebben op voortijdig ontslag en op aanhoudende problemen na ontslag. Met deze kennis kan behandeling meer toegespitst worden op specifieke problemen in deze subgroepen. Hierdoor kan behandeling meer op maat gemaakt worden en krijgen deze jongeren een nieuwe kans op het opbouwen van een beter leven na ontslag.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door GGz Eindhoven en De Kempen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Nieuwenhuizen, Chijs, Promotor
  • Vermunt, Jeroen, Promotor
  • Mulder, E.A., Member PhD commission, External person
  • Asscher, J.J., Member PhD commission, External person
  • de Boer, S.B.B., Member PhD commission, External person
  • Bogaerts, Stefan, Member PhD commission
  • Garretsen, Henk, Member PhD commission
  • Popma, A., Member PhD commission, External person
  • Vandevelde, S., Member PhD commission, External person
Award date18 Jun 2021
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6421-337-9
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Diamonds in the rough: Vulnerable youth with psychiatric problems and offending behaviour'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this