Digitale dienstverlening

V.J.J.M. Bekkers, S. Zouridis

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt vaak gezien als een essentiële voorwaarde om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. In dit artikel wordt een institutioneel perspectief bepleit op het gebruik van ICT, in tegenstelling tot het gebruikelijke instrumentele perspectief. ICT daagt namelijk bepaalde bestaande verhoudingen binnen het openbaar bestuur en tussen overheid en burger uit. Zo gaat maatwerk in dienstverlening gepaard met een verscherpt en verfijnd inzicht in het doen en laten van burgers. Burgers worden opnieuw gereconstrueerd. Ook leidt ICT tot grensverschuivingen tussen publieke organisaties, waardoor publieke en politieke verantwoording onder druk komen te staan.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)127-136
  Number of pages9
  JournalBestuurskunde
  Volume7
  Issue number3
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this