Direct versus indirect - Een diffuse dichotomie: Een verkenning van de betekenis en invulling van het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen

L.W.D. Wijtvliet

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

676 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen heeft in de Nederlandse fiscale literatuur van de afgelopen decennia een sluimerend bestaan geleid en dreigt daarmee – geheel ten onrechte – in de vergetelheid te raken. In deze bijdrage rakelt de auteur deze thematiek weer op. Hij laat zien dat dit onderscheid meer voeten in de aarde heeft dan men aan de hand van een beschouwing van eerdergenoemde Nederlandse fiscale literatuur geneigd zou zijn te denken. Hiertoe worden eerst aan de hand van een kleine rechtsvergelijking de redenen die ten grondslag liggen aan het onderscheid inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden verschillende manieren
waarop het onderscheid pleegt te worden aangebracht, belicht. Tot besluit formuleert de auteur een eigen preliminaire werkdefinitie van directe en indirecte belastingen voor onderzoeksdoeleinden.
Original languageDutch
Pages (from-to)394-412
Number of pages19
JournalMBB: Belastingbeschouwingen: Onafhankelijk Maandblad voor Belastingrecht en Belastingpraktijk
Publication statusPublished - Oct 2014

Cite this