Disadvantaged youth & the labor market: Struggles, setbacks, and successes

Wendy Wesseling

Research output: ThesisDoctoral Thesis

20 Downloads (Pure)

Abstract

Disadvantaged youth & the labor market: Struggles, setbacks, and successes
Wendy Wesseling
8 april 2022, Tilburg University

Jeugdwerkloosheid brengt hoge sociale en economische kosten met zich mee – zowel nu als in de toekomst. Tegelijkertijd is er een afname van de budgetten om werklozen naar werk te begeleiden. En dat terwijl er wel degelijk behoefte is aan arbeidskrachten; in bepaalde sectoren zijn de personeelstekorten zelfs nog nooit zo hoog geweest. Indien deze tekorten lang aanhouden, kan dit de economische groei drukken. Wendy’s proefschrift richt zich op kwetsbare jongeren en interventies die erop gericht zijn hun overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. De kern kan worden samengevat in drie punten.

Allereerst blijkt uit grootschalig literatuuronderzoek dat kwetsbare jongeren ondervertegenwoordigd zijn in activeringsbeleid, in wetenschappelijke theorievorming én in empirisch onderzoek. Er is sprake van een vicieuze cirkel: als onderzoek niet leidt tot betrouwbare en valide resultaten, tasten beleidsmakers in het duister bij het uitstippelen van beleid. Als interventies niet worden uitgevoerd, kan onderzoek hun potentiële effectiviteit niet vaststellen.

De schaarste van literatuur kan onder andere verklaart worden door de complexiteit van het onderzoek. Onderzoek naar de effecten van activeringsbeleid maakt vooral gebruik van administratieve data, dan wel survey data. Het gebruik van vragenlijsten, zonder het hebben van een vertrouwensband, bij kwetsbare jongeren levert waarschijnlijk onvoldoende en onbetrouwbare data op. Met behulp van meer kwalitatief onderzoek, waarbij een band wordt opgebouwd en het niveau van de vragen aangepast kan worden aan de capaciteiten van de jongeren, worden deze problemen deels overkomen.

Tenslotte blijkt dat het erg lastig kan zijn om jongeren voortdurend betrokken te laten zijn bij een programma. Programma’s slagen er wél in kwetsbare jongeren te bereiken, maar níet om hen voor de volledige programmaduur aan zich te binden. Een groot deel – tot zo’n 68% - van de jongeren valt voortijdig uit. Hoge uitval is vanuit verschillende perspectieven problematisch. Zo krijgen jongeren niet de ondersteuning die zij nodig hebben, worden middelen niet effectief besteed, en zijn de resultaten van onderzoek naar deze interventies minder valide.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Wilthagen, Ton, Promotor
  • Bekker, Sonja, Promotor
Award date8 Apr 2022
Publication statusPublished - 8 Apr 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Disadvantaged youth & the labor market: Struggles, setbacks, and successes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this