Does emotion shape language? Studies on the influence of affective state on interactive language production

C. Out

Research output: ThesisDoctoral Thesis

469 Downloads (Pure)

Abstract

Publiekssamenvatting promotie Charlotte Out

Mensen zijn emotionele wezens. Door bijvoorbeeld met een vriend te praten over onze gevoelens, kunnen we taal gebruiken om deze emoties te uiten. Maar ook als we onze gevoelens niet (expliciet) benoemen, beïnvloeden emoties de manier waarop we communiceren. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat verdrietige mensen, vergeleken met blije mensen, doorgaans met een zachtere stem praten en zich meer richten op hun gesprekspartner. Er is nog niet zoveel bekend over de invloed van emoties op ons taalgedrag, al lijkt er een bijzonder en essentieel verband te zijn tussen emoties en gesproken taal. Om dit verder te onderzoeken, hebben we voor dit proefschrift vier experimenten gedaan, waarbij we hebben gekeken naar de invloed van emoties op de communicatie tussen gesprekspartners in een dialoog. Deze vier experimenten zijn geïnspireerd op eerder onderzoek, waarbij we aan de ene kant proberen de resultaten van dat onderzoek te bevestigen (replicatie), en aan de andere kant er op voort te bouwen. Omdat het grootste deel van onze experimenten in meer natuurlijke situaties plaatsvonden, zoals spontane gesprekken tussen twee proefpersonen, zijn onze resultaten beter te generaliseren naar het dagelijkse leven dan het meeste onderzoek waarop ons proefschrift is gebaseerd. Voor onze experimenten hebben we het taalgedrag bestudeerd van studenten, waarbij we bij één experiment ook een steekproef van mensen met autisme hebben onderzocht. De bevindingen van dit proefschrift laat zien dat er een belangrijke, maar soms subtiele relatie is tussen emotie en gesproken taal. Zo hebben we gevonden dat mensen die objecten aan elkaar beschrijven zich iets meer aan elkaars woordkeuze aanpassen als ze de emotie walging ervaren, dan wanneer ze zich geamuseerd voelen. Ook vonden we dat emoties invloed hebben op hoe mensen met elkaar communiceren over gevoelige onderwerpen zoals pesten, waarbij mensen in een negatieve stemming vaak op een meer indirecte manier vragen stellen aan hun gesprekspartner dan mensen in een positieve stemming. We vonden dit effect echter alleen bij een groep mensen met autisme en niet bij mensen zonder autisme. Gebaseerd op de resultaten van onze experimenten kunnen we concluderen dat gevoelens een invloed hebben op hoe mensen (met elkaar) communiceren, waarbij zowel onze sociale gedrag als ons taalgebruik wordt beïnvloed door onze emoties.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Krahmer, Emiel, Promotor
  • Goudbeek, M.B., Co-promotor
  • Kempe, V., Member PhD commission, External person
  • van Berkum, J.J.A., Member PhD commission, External person
  • Theune, Mariët, Member PhD commission, External person
  • Broersma, M., Member PhD commission, External person
  • Maes, Fons, Member PhD commission
Award date16 Dec 2021
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs9789464169249
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Does emotion shape language? Studies on the influence of affective state on interactive language production'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this