Don't leave me out in the cold: How peer experiences predict physical health in adolescence

M. de Bruine*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

145 Downloads (Pure)

Abstract

Publieke samenvatting M de Bruine
Don’t leave me out in the cold.

Voor adolescenten is bij de groep horen belangrijk voor hun welbevinden. Wanneer ze gepest worden, of niet lekker in de groep van leeftijdsgenoten liggen (bijv. impopulair zijn) kan dit langdurige consequenties hebben voor hun gezondheid. Tot nu toe heeft onderzoek zich vooral gericht op hoe zulke ervaringen invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid van adolescenten. Daarnaast heeft onderzoek ook laten zien dat negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten invloed kunnen hebben op de fysieke gezondheid. Het is echter nog onduidelijk welke biologische processen hieraan ten grondslag liggen en welke ervaringen precies een rol spelen.
Om hier meer inzicht in te krijgen kijkt dit proefschrift naar drie verschillende ervaringen, namelijk gepest worden, en twee vormen van status in de groep; populariteit en hoe (on)aardig adolescenten in de groep worden gevonden. Er wordt gekeken naar de mate waarin deze ervaringen bijdragen aan hoe fysiek gezond adolescenten zich voelen en het functioneren van hun immuunsysteem door te kijken naar ontstekingswaarden in het bloed. Daarvoor werden verscheidende groepen adolescenten over meerdere jaren gevolgd.
Hieruit kwamen drie belangrijke bevindingen naar voren. Ten eerste zijn, naast andere vroege tegenslagen in het leven (bijv. een lage SES in kindertijd), negatieve ervaringen in de groep leeftijdsgenoten voorspellend voor de lichamelijke gezondheid van adolescenten. Ten tweede hebben ervaringen die ogenschijnlijk minder heftig zijn dan pesten, zoals de status van een adolescent in de groep, ook invloed op het functioneren van het immuunsysteem van adolescenten. Het is daarom belangrijk om niet alleen alert te zijn op duidelijke stressoren zoals gepest worden, maar ook op of een adolescent niet zo lekker in de groep ligt. Ten derde, leiden er meerdere wegen tot een slechtere lichamelijke gezondheid van adolescenten. De bevindingen in dit proefschrift suggereren dat gepest worden en de status in de groep leeftijdsgenoten de lichamelijke gezondheid van adolescenten zowel direct beïnvloeden als indirect door een vergrote kans op roken en een hoger BMI.
Voor adolescenten die gepest worden of niet lekker in de groep liggen kunnen lichamelijke gezondheidssymptomen een psychosomatische oorzaak hebben. Voor artsen zou het de moeite waard kunnen zijn om ook naar de negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten te vragen wanneer jongeren zich bij hun melden met gezondheidsklachten zonder aanwijsbare medische oorzaak.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Denissen, J.J.A., Promotor
  • Giletta, M., Promotor
  • Güroğlu, Berna, Member PhD commission, External person
  • Kretschmer, Tina, Member PhD commission, External person
  • Cillessen, A.H.N., Member PhD commission, External person
  • Lodder, G.M.A., Member PhD commission
  • Kop, Willem, Member PhD commission
Award date24 Sep 2021
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6421-449-9
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Don't leave me out in the cold: How peer experiences predict physical health in adolescence'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this