Draagvlak creëren voor de ouderenzorg: Zes aanbevelingen voor het nieuwe kabinet

Anneloes van den Broek*, Arjan Videler, P.H.J. van der Voort

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

De komende jaren neemt de zorgvraag en de multimorbiditeit toe hetgeen samen met andere factoren leidt tot steeds meer zorgkosten en de vraag hoe het huidige kwaliteitsniveau van de Nederlandse gezondheidszorg te handhaven. Dit baart ons zorgen als zorgprofessional, opleider en bestuurder in de zorg. De Nederlandse overheid is op zoek naar een goede balans. De Taskforce “Zorg op de Juiste Plek” bracht een beweging op gang die als katalysator moest leiden tot toename van de kwaliteit van passende zorg. Echter, de nota “Zorg voor de Toekomst” constateerde dat er meer nodig is om de toekomstbestendigheid van de zorg te realiseren. De nota “Wissels omzetten voor een Veerkrachtige Samenleving” werkte de gevoerde discussie uit in diverse prioriteiten. We destilleren uit deze drie initiatieven zes aanbevelingen voor het nieuwe kabinet welke bijdragen aan de vormgeving van passende zorg: stimuleer bewustwording van de vergrijzing bij de jonge generatie, start preventie op alle leeftijdsniveaus, pak kansenongelijkheid aan, vorm duurzame samenwerkingscontracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars, ondersteun eigen regie voor zorgprofessionals, en bevorder een duurzame samenwerking tussen departementen voor betere opleidingen in de ouderenzorg. Dit zal leiden tot zorg op de juiste plek, waardegedreven en met toename van werkplezier voor zorgprofessionals.
Original languageDutch
JournalTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume25
Issue number4
Publication statusPublished - 2021

Cite this