e-Exercise: The integration of face-to-face physiotherapy with a web-application for patients with osteoarthritis of hip and knee

Corelien Kloek

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1078 Downloads (Pure)

Abstract

e-Exercise zorgt voor vergelijkbare vooruitgang bij artrose met minder bezoeken aan de fysiotherapeut

Patiënten met artrose aan de heup, knie of beiden die e-Exercise volgen gaan ongeveer evenveel vooruit als patiënten die reguliere fysiotherapie volgen, terwijl ze veel minder vaak bij de fysiotherapeut komen. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel en Hogeschool Utrecht-onderzoeker Corelien Kloek, die hierop 4 april promoveert aan Tilburg University.

Binnen e-Exercise worden reguliere fysiotherapiebehandelingen gecombineerd met een web-applicatie waarmee de patiënt thuis toegang heeft tot beweegopdrachten, oefeningen en informatie. Herinneringsmailtjes, video’s, monitoring door de fysiotherapeut en gepersonaliseerde feedback stimuleren de patiënt om met de opdrachten aan de slag te gaan.

Lagere kosten
Uit het onderzoek van Kloek blijkt dat patiënten met e-Exercise in vergelijkbare mate vooruitgaan in fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, zelf-effectiviteit en kwaliteit van leven, als mensen die reguliere fysiotherapiesessies volgen. De kosten van de interventie e-Exercise vielen significant lager uit dan die van reguliere fysiotherapie. Dit komt doordat het behandelgemiddelde bij e-Exercise op 5 sessies lag en bij reguliere fysiotherapie op 12. e-Exercise bleek voor de maatschappij echter niet significant kosteneffectiever dan reguliere fysiotherapie.

Stimulans om aan de slag te gaan
Patiënten die meededen aan het onderzoek hebben gemiddeld 10 van de 12 online modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief met de informatie en opdrachten aan de slag te gaan. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van het onderzoek viel tegen en behoeft nog aandacht. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan businessmodellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken.

Beschikbaar vanaf april 2018
Sinds het begin van het project is er in een werkgroep nagedacht over de implementatie van e-Exercise. Als resultaat hiervan worden er momenteel gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars, wordt e-Exercise vanuit de Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en Fontys Paramedische Hogeschool uitgebreid naar andere doelgroepen en wordt er scholing gegeven over e-Exercise. Vanaf april 2018 komt e-Exercise beschikbaar in de HWO-Afsprakenapp, een bestaande applicatie waarmee fysiotherapeuten hun patiënt kunnen herinneren aan opdrachten, oefeningen en afspraken.

Artrose toenemend probleem
Artrose is een chronische aandoening die zich kenmerkt door pijn en stijfheid in de gewrichten. Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het toenemende aantal mensen met artrose, is er behoefte aan interventies die die enerzijds stimuleren dat mensen in hun eigen omgeving actief met hun aandoening aan de slag gaan, en anderzijds ook nog eens goedkoper zijn.

Onderzoek
Binnen het e-Exercise project is door onderzoekers van het onderzoeksinstituut Nivel en Tilburg University (Tranzo) onderzocht of de integratie van een web-applicatie binnen reguliere fysiotherapie, ook wel blended care, een potentiële oplossing is. Tijdens het e-Exercise project is in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts de interventie e-Exercise ontwikkeld. Na een pilot-fase is e-Exercise in 143 praktijken onderzocht op (kosten-)effectiviteit in vergelijking met reguliere face-to-face therapie. De 208 patiënten die mee hebben gedaan zijn door de onderzoekers 12 maanden gevolgd. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit ZonMw Onderzoeksprogramma Sport, het Reumafonds en het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Hoe werkt e-Exercise? https://www.youtube.com/watch?v=4l9GoQWWy58
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • de Bakker, Dinny, Promotor
  • Friele, Roland, Promotor
  • Veenhof, C., Promotor, External person
  • Bossen, D., Co-promotor, External person
  • Bongers, Inge, Member PhD commission
  • Engelbert, R.H.H., Member PhD commission, External person
  • van de Goor, Ien, Member PhD commission
  • Knoop, J., Member PhD commission, External person
  • Vollenbroek-hutten, M.M.R., Member PhD commission, External person
Award date4 Apr 2018
Place of PublicationRidderkerk
Publisher
Print ISBNs978-94-6299-840-7
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'e-Exercise: The integration of face-to-face physiotherapy with a web-application for patients with osteoarthritis of hip and knee'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this