Een eigenzinnig fonds. De geschiedenis van Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs, 1927-2018.

Joep van Gennip

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  Weinigen zullen het Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs kennen, maar het speelde in de vorige eeuw een belangrijke rol bij de financiering van de Katholieke Hogeschool Tilburg die, net zoals andere confes sionele hoger onderwijsinstellingen in Nederland, tot 1971 geen aanspraak kon maken op volledige bekos-tiging van haar onderwijstaak door de Rijksoverheid. Daarom werd in 1951 het Steunfonds opgericht, dat de tekorten op de begroting van de hogeschool opving. Hoewel deze doelstelling inmiddels achterhaald is, bestaat het fonds nog steeds. Tegenwoordig draagt het bij aan het subsidiëren van (levensbeschouwelijke) projecten en activiteiten die de ‘open’ katholieke identiteit van Tilburg University bespreekbaar maken, in het bijzonder het studen tenpastoraat en het Cobbenhagen Center.In deze korte geschiedenis bijschrijft historicus Joep van Gennip de ontwikkelingen die het Steunfonds gedurende de jaren doormaakte, vaak parallel aan de maatschap-pelijke, kerkelijke of onderwijskundige veranderingen uit die jaren. Dat niet iedereen het altijd eens was met de gevolgde koers van het fonds en dat zijn bestuur soms tegen de stroom moest inroeien wordt eveneens duidelijk in deze vlot geschreven studie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWeert
  PublisherCelsus juridische uitgeverij
  Number of pages122
  ISBN (Print)978-90-8863-265-5
  Publication statusPublished - 2020

  Keywords

  • Steunfonds
  • tilburg university
  • katholieke identiteit
  • Cobbenhagen
  • Katholiek Hoger Onderwijs

  Cite this