Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus

A.M.J. Sweere

Research output: Book/ReportReport

748 Downloads (Pure)

Abstract

Boekhouden wordt in de literatuur besproken als een techniek om financiele gegevens vast te leggen en te verwerken op een zodanige wijze dat een balans en een winst- en verliesrekening kunnen worden opgesteld. Steeds wordt hierbij gebruik gemaakt van een handmatig boekhoudsysteem, dat gebaseerd is op een handmatig boekhoudmodel. Onder boekhoudmodel wordt hier verstaan, het traject dat een gegeven aflegt tussen het moment van invoer in de boekhouding en de uiteindelijke output in de vorm van balans en winst- en verliesrekening. Ook de boekhoudtheorieen, die de regels beschrijven voor de vastlegging en verwerking van gegevens binnen het model, zijn gebaseerd op een handmatige boekhouding. Tegenwoordig is in de praktijk echter iedere boekhouding geautomatiseerd. De meeste boekhoudpakketten en geintegreerde informatiesystemen zijn gebaseerd op een of meer databases. In deze paper wordt een nieuw conceptueel boekhoudmodel ontwikkeld dat niet gebruikmaakt van het handmatige model, maar toepasbaar is in een database-omgeving. Het model is ontwikkeld op basis van een stelsel van vergelijkingen, met als uitgangspunt de balansvergelijking. Bij de ontwikkeling van het nieuwe model worden verschillende abstractieniveaus onderscheiden. Ieder abstractieniveau wordt door middel van een vergelijking beschreven. Deze vergelijking kent zowel een input- als een outputfunctie. Met de ontwikkeling van dit nieuwe conceptuele boekhoudmodel is de discrepantie tussen de op het handmatig model gebaseerde boekhoudliteratuur en de gecomputeriseerde boekhoudpraktijk opgeheven.
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherDepartment of Accounting and Accountancy
Number of pages32
Volume778
Publication statusPublished - 1999

Publication series

NameFEW Research Memorandum
Volume778

Cite this