Een populatiegerichte aanpak voor verbinding van preventie, zorg en welzijn: De beweging in beeld

L.C. Lemmens, H.W. Drewes, M. Lette, C.A. Baan

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

3 Citations (Scopus)

Abstract

Doel
Het inventariseren van Nederlandse initiatieven met een populatiegerichte aanpak voor verbinding van preventie, zorg en welzijn.
Opzet
Beschrijvend onderzoek, gebaseerd op gesprekken en gestructureerde interviews.
Methode
Gezocht werd naar initiatieven waarin aanbieders op het gebied van preventie, zorg en welzijn zich samen met zorgverzekeraars, gemeenten of beide inzetten voor de ‘triple aim’: het verbeteren van de gezondheid van de populatie en de kwaliteit van de zorg, en het beheersen van de kosten. Wij vonden potentiële initiatieven op basis van gesprekken met sleutelfiguren, projectdatabases en congresprogramma’s. Op websites en bij contactpersonen zochten wij nadere informatie om te bepalen of het initiatief voldeed aan de inclusiecriteria. Een initiatief moest preventie, welzijn en zorg verbinden, waarbij minimaal 3 partijen actief een populatiegericht doel na moesten streven met meerdere interventies voor een niet-ziektespecifieke en wijkoverstijgende populatie. Op basis van interviews in de periode augustus-december 2015 met managers van de geïncludeerde initiatieven beschreven wij het doel, de organisatiestructuur, de betrokken partijen, de activiteiten en de bekostiging.
Resultaten
We vonden 19 initiatieven die aan de criteria voldeden, waarin geëxperimenteerd werd met organisatievormen, niveaus van participatie, interventies en bekostiging. Opvallend was dat ingezette interventies vooral medische zorg betroffen. Inzicht in de effecten op de triple aim ontbrak, voornamelijk omdat gegevensuitwisseling tussen partijen moeizaam verliep.
Conclusie
Er verschijnen steeds meer initiatieven die een populatiegerichte aanpak volgen. Hoewel de verschillende partijen gezamenlijk naar verbinding over de domeinen heen streven, is men nog op zoek naar optimale vormen van samenwerking, organisatie, gegevensuitwisseling en financiering.
Original languageDutch
Article numberD849
JournalNederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume161
Publication statusPublished - 2017

Cite this