Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen: Rechtsregels uit de Duitse Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer als inspiratiebron voor de Nederlandse vennootschapsbelasting

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1967 Downloads (Pure)

Abstract

In dit onderzoek staat een rechtsvergelijking tussen de Duitse en Nederlandse winstbelasting van lichamen centraal. Op een systematische en gestructureerde wijze worden de belangrijkste leerstukken uit de Nederlandse vennootschapsbelasting, respectievelijk Duitse Körperschaftsteuer (en Gewerbesteuer) met elkaar vergeleken en gewogen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op deze belastingen, zoals Europese en internationale fiscale ontwikkelingen, het ontstaan van wetgeving in beide landen en het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst, respectievelijk Finanzverwaltung. Meer concreet is onderzoek gedaan naar de rechtsgronden van de winstbelasting in beide landen, de relatie met de inkomstenbelasting, de subjectieve belastingplicht, het fiscale winstbegrip, verliesverrekeningsregels, onzakelijke leningen, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, het fiscale eenheidsregime en fusie en splitsingsfaciliteiten. Het doel van de vergelijking is te onderzoeken welke rechtsregels uit de Duitse Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer aanbevelenswaardig zijn voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een schematisch overzicht waarin de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland in één oogopslag duidelijk worden. Alle relevante actuele fiscale ontwikkelingen in beide landen tot en met 1 april 2018 (van de bovengenoemde leerstukken) zijn in het boek verwerkt en voorzien van wetenschappelijk en praktisch commentaar.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Essers, Peter, Promotor
  • van der Geld, Jan, Promotor
Award date27 Jun 2018
Place of PublicationTilburg
Publisher
Print ISBNs978 90 5668 563 8
Publication statusPublished - 2018

Cite this