Een universele structuur van vermogensrecht: Over de vijf basisbegrippen in het vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen

Rogier Raaijmakers

Research output: ThesisDoctoral Thesis

1266 Downloads (Pure)
Original languageDutch
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Vranken, Jan, Promotor
Award date10 Nov 2017
Publisher
Print ISBNs978-94-6290-434-7
Electronic ISBNs978-94-6274-789-0
Publication statusPublished - 2017

Cite this