Eenheid in gelaagdheid: Over formele en materiële rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1516 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt aan de hand van het Urgenda-vonnis onderzocht
hoe de rechter eenheid construeert in een meergelaagde rechtsorde,
en hoe het streven naar rechtseenheid rechtstheoretisch kan worden
begrepen. Daarbij stuiten wij op twee noties van rechtseenheid –
formele en materiële rechtseenheid – die verwant zijn aan vertrouwde
standpunten: het rechtspositivisme en het anti-positivisme. Zo blijkt
een aloude controverse uit de rechtstheorie in onze meergelaagde
rechtsorde haar actualiteit te behouden.
Original languageDutch
Article numberAA20180335
Pages (from-to)335-342
Number of pages8
JournalArs Aequi
Publication statusPublished - 1 Apr 2018

Cite this