Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem

Sanne Buisman

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen beoogt de kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf af te schaffen. Deze kwalificatie-uitsluitingsgrond is door de Hoge Raad ontwikkeld om onredelijke en automatische verdubbeling van strafbaarheid te voorkomen. In het geval afscheid moet worden genomen van de kwalificatie-uitsluitingsgrond kan het ne bis in idem-beginsel, in geval van ongelijktijdige vervolging, enige bescherming bieden aan verdachte tegen onredelijke verdubbeling van strafbaarheid.
Original languageDutch
Article number32
Pages (from-to)2-6
Number of pages5
JournalTijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
Issue number14
Publication statusPublished - 1 Jan 2016

Keywords

  • witwassen
  • ne bis in idem
  • kwalificatie-uitsluitingsgrond
  • EU-handvest
  • meervoudige stafrechtelijke aansprakelijkheid

Cite this