Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie

R.D. Friele, M.R. Bruning, I.L.W. Bastiaanssen, R. de Boer, A. J. E. H. Bucx, J.F. de Groot, T. Pehlivan, L. Rutjes, F. Sondeijker, T.A. van yperen, R. Hageraats

Research output: Book/ReportReport

2004 Downloads (Pure)

Abstract

Deze evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de doelen van de Jeugdwet nog niet zijn gerealiseerd. Dat is goed te begrijpen, omdat deze evaluatie relatief snel na de invoering van de wet is uitgevoerd. Er moeten extra inspanningen worden verricht om de doelen van de wet– juiste hulp op maat, meer samenhang, meer ruimte voor professionals - te realiseren. Deze evaluatie levert hiertoe een aantal
aanbevelingen. We richten ons op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen na invoering van de wet. Daardoor doen we, per definitie, specifieke situaties tekort. Ondanks de focus op hoofdlijnen ligt er toch een lijvig rapport. Dat heeft alles te maken met onze ambitie om recht te doen aan de verschillende perspectieven op de ontwikkelingen: het juridische en de perspectieven van cliënten, gemeenten en het veld. Hoofdstuk 8 is geschreven als een op zich staand hoofdstuk. Dit hoofdstuk vat de achtergrond van de Jeugdwet samen, toont onze bevindingen vanuit de verschillende perspectieven en bevat onze conclusies en aanbevelingen. Wij hechten er aan de mensen te bedanken die ons hielpen bij de evaluatie: cliënten in klankbordgroepen en paneldiscussies en als respondenten van onze vragenlijsten, medewerkers van gemeenten, bestuurders en professionals van zorgaanbieders als respondent van onze vragenlijsten en als deelnemers aan verdiepende gesprekken en interviews, rechters en andere experts. Allen, reuze bedankt.

Deze evaluatie was uitdagend, om in de grote dynamiek als gevolg van de invoering van de Jeugdwet, met een zo diverse groep onderzoekers, de verschillende perspectieven op de Jeugdwet tot hun recht te laten komen en af te sluiten met een consistent oordeel en consistente aanbevelingen. De begeleidingscommissie, onder leiding van prof. dr. Tom van der Grinten, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Zij voorzagen ons, met respect voor onze onafhankelijkheid, van de nodige kritische feedback. Wij hopen met deze evaluatie een bijdrage te leveren aan een effectieve en gerichte verdere ontwikkeling van het veld van de Jeugdhulp. Nu zijn gemeenten, cliënten en zorgverleners aan zet.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherZonMw
Number of pages637
ISBN (Print)9789057631511
Publication statusPublished - 2018

Cite this