Emotions and borderline personality disorder

Mathell Peter*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral Thesis

349 Downloads (Pure)

Abstract

Mijn proefschrift bevat 4 wetenschappelijke publicaties over emoties bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps). Doel van mijn proefschrift is om het emotioneel leven van deze cliënten nog beter in kaart te brengen en meer aangrijpingspunten te bieden voor hulpverleners. Vanuit de literatuur wordt verondersteld dat deze groep cliënten een verhoogd basisspanningsniveau hebben, dat ze sterker reageren op emotionele prikkels en dat hun spanningsniveau minder snel daalt.

In mijn proefschrift hebben we gebruik gemaakt van verschillende vormen van testen. We hebben 2 verschillende tests gebruik om Emotionele Intelligentie (EI) in kaart te brengen. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van (heftige) plaatjes en tenslotte hebben we voor het eerst het huilgedrag bij deze cliënten onderzocht. We vergeleken de resultaten van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met de resultaten van cliënten met die van andere persoonlijkheidsstoornissen en niet-cliënten.

We vonden weinig bewijs voor de veronderstelde hyperreactieve emotionele responsen bij deze doelgroep. We vonden wel ze moeite hebben met het begrijpen van emoties.

Cliënten bps beschikken over het vermogen om emoties adequaat waar te nemen, te gebruiken en deze te reguleren. Ze kunnen dus veel meer op het gebied van verwerken van emoties dan dat zij en hun omgeving en dat wij hulpverleners soms denken.

Een andere belangrijke bevinding is dat cliënten bps niet altijd in contact staan met hun emoties. Onze verklaring is dat ze zichzelf beschermen voor pijnlijke emoties. Deze beschermmechanisme kan er ook voor zorgen dat het behandelproces stagneert.

Het is daarom van belang om na te gaan of cliënten bps voldoende contact maken met hun gevoelswereld. Op die manier heb je als hulpverlener ook meer contact met de cliënt.

Voor ons hulpverleners betekent het ook dat we deze cliënten meer het vertrouwen terug moeten geven in het verwerken van emoties. Het is zeker van belang om oog te hebben voor hun krachten en welke emotionele vaardigheden wel goed ontwikkeld zijn. Wanneer we dit doen, zetten we deze cliënten meer in hun kracht en doorbreken we het stigma rondom deze cliënten. Ook zorgt het ervoor dat werken met deze cliëntengroep meer plezier en voldoening geeft.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Vingerhoets, Ad, Promotor
  • Klimstra, T.A., Co-promotor
  • van Alphen, Bas, Member PhD commission
  • Bogaerts, Stefan, Member PhD commission
  • Claes, Laurence, Member PhD commission, External person
  • van den Bosch, L.M.C, Member PhD commission, External person
  • Lobbestael, J., Member PhD commission, External person
  • Hutsebaut, J., Member PhD commission, External person
Award date14 Jun 2019
Place of Publications.l.
Publisher
Print ISBNs978-94-6167-394-7
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Emotions and borderline personality disorder'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this