Werkzekerheid in het arbeidsrecht

Translated title of the contribution: Employment security and labour law

N. Zekic

  Research output: ThesisDoctoral Thesis

  3678 Downloads (Pure)

  Abstract

  Werkzekerheid is een begrip dat recent is opgekomen binnen het arbeidsmarktbeleid. Het wordt uitgelegd als de zekerheid voor mensen om aan het werk te blijven, maar niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde werkgever. Werkzekerheid verschilt dus van baanzekerheid. Het is echter nog onduidelijk wat werkzekerheid in het arbeidsrechtelijke kader betekent of kan betekenen. Heeft werkzekerheid wel een plaats in het arbeidsrecht? In deze studie wordt werkzekerheid vanuit een juridische invalshoek benaderd. Daarbij wordt ingegaan op de verhouding tot de fundamentele uitgangspunten van het arbeidsrecht, zoals ongelijkheidscompensatie. In het arbeidsmarktbeleid wordt doorgaans aangenomen dat werkzekerheid het beste vorm kan krijgen door middel van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. In dit boek wordt de juridische ruimte verkend die de cao-partijen hebben om werkzekerheid te regelen. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van de cao als juridisch instrument om werkzekerheid vorm te geven? Antwoord wordt gegeven op de vraag in hoeverre en op welke manier momenteel in cao's concreet invulling wordt gegeven aan werkzekerheid. Hiertoe zijn meer dan 100 belangrijke cao's onderzocht, die geldig waren tussen 2010 en 2013. Ook de juridische werking van de gevonden cao-bepalingen is bestudeerd. Hoe werken de collectieve werkzekerheidsafspraken door in individuele arbeidsovereenkomsten? Op wie hebben de afspraken betrekking?
  Translated title of the contributionEmployment security and labour law
  Original languageDutch
  QualificationDoctor of Laws
  Awarding Institution
  • Tilburg University
  Supervisors/Advisors
  • Wilthagen, Ton, Promotor
  • Hendrickx, Frank, Promotor
  Award date25 Jun 2014
  Publisher
  Print ISBNs9789013125115
  Electronic ISBNs9789013125122
  Publication statusPublished - 25 Jun 2014

  Keywords

  • werkzekerheid
  • arbeidsrecht
  • ontslagrecht
  • baanzekerheid
  • cao

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Employment security and labour law'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this