Enige vraagpunten rondom de nieuwe verliesverrekeningsregel in de vennootschapsbelasting

Frank Elsweier, Dennis Post

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

De verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting gaan per 1 januari 2022 veranderen. De huidige beperking van de verliesverrekeningstermijnen (één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts) wordt ingeruild voor een regeling waarbij de verliezen één jaar achterwaarts en onbeperkt voorwaarts zijn te verrekenen, maar met een temporisering. In een jaar zijn verrekenbare verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. In WFR 2020/172 is Elsweier reeds ingegaan op enige aspecten van de voorgenomen maatregel van het kabinet om per 2022 de verliesverrekening te temporiseren. Op dat moment was de nota van wijziging van 5 oktober 2020 nog niet verschenen, waarin de voorgestelde wettekst is opgenomen, alsmede de toelichting daarop. Zo op het oog lijkt er weinig mis met de voorgestelde maatregel, die is voortgekomen uit het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (hierna Commissie). Desalniettemin signaleren wij diverse vraagpunten rondom de voorgestelde maatregel. In dit artikel gaan wij hierop in.
Original languageDutch
Article numberWFR 2020/193
Pages (from-to)1312-1323
Number of pages11
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
VolumeWFR 2020/193
Issue numberWFR 2020/193
Publication statusPublished - 29 Oct 2020

Keywords

  • verliesverrekening
  • verliesverrekeningstemporisering

Cite this