Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

B.M.J. van Klink, L.M.M. Royakkers

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet gaat om een louter academische kwestie: zolang er geen grondige analyse van belaging is gemaakt, kan niet worden onderzocht hoe vaak het voorkomt, wat de sociale, psychische en emotionele gevolgen ervan zijn en wat ertegen gedaan zou kunnen worden. Behalve aan stalking, zal ook aandacht worden besteed aan andere vormen van psychische terreur. In §3 worden de voorgestelde juridische middelen om belaging tegen te gaan, behandeld. Centrale vraag hierbij is of het genoemde wetsvoorstel ter bestrijding van stalking verenigbaar is met het strafrechtelijke lex certa-beginsel. §4 bevat een kort overzicht van de knelpunten die naar onze mening aan de strafbaarstelling van stalking zitten.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)630-643
  Number of pages14
  JournalDelikt en Delinkwent
  Volume28
  Issue number7
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this