Erkenning van de gecertificeerde interventie ‘Rookvrije schoolterreinen’

Miel Vugts, Andrea Rozema

Research output: Other contribution

85 Downloads (Pure)

Abstract

Roken leidt jaarlijks tot veel ziekte en sterfte en begint vaak in de adolescentie. Met een rookvrije omgeving op school, daar waar leerlingen veel tijd doorbrengen, kan een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van blootstelling van jongeren aan roken. Het is niet te verwachten dat de wettelijke
verplichting van een rookvrij schoolterrein per 1 augustus 2020 er direct toe leidt dat alle schoolterreinen op gewenste tempo en wijze rookvrij zullen worden. De interventie rookvrij schoolterrein biedt stimulansen, richtlijnen en actieplannen om te zorgen dat Nederlandse onderwijsinstellingen: primair (PO), voortgezet (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) instellingen inspelen op kansen en belemmeringen bij implementatie van beleid gericht op een rookvrij
buitenterrein. Uitvoerend schoolpersoneel kan daarbij naar behoefte gebruik maken van ondersteuning vanuit de website www.rookvrijschoolterrein.nl, inclusief helpdesk en diensten van ‘Gezonde Schooladviseurs’ (gsa’s).
Original languageDutch
TypeIntervention
Media of outputRIVM
PublisherRIVM
Number of pages29
Publication statusPublished - 2019

Cite this