Europese toetsing van algemene voorwaarden

M.B.M. Loos

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In deze bijdrage bespreekt Loos het Océano-arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, NJ 2000, 730 (Océano Grupo Editorial SA et al./R. Murciano Quintero et al.). Uit de beslissing van het Hof van Justitie is af te leiden dat de rechter ambtshalve dient te toetsen of een beding in algemene voorwaarden 'oneerlijk' is in de zin van de richtlijn oneerlijke contractsbedingen (richtlijn 93/13/EEG, Pb. EG L 95, p. 29). De uitspraak zal - in ieder geval in zaken waarbij een consument is betrokken - tot een meer actieve opstelling van de rechter moeten leiden bij de toetsing van algemene voorwaarden.
Original languageDutch
Pages (from-to)98-102
Number of pages4
JournalNederlands tijdschrift voor burgerlijk recht
Volume2
Publication statusPublished - 2001

Cite this