Evaluatie bruikbaarheid Quick Scan Reclassering (Rapport 1355)

M.Y.W. von Bergh, J. van Poppel, R. Römkens

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  De Quick Scan is ontwikkeld binnen het beleidsprogramma TerugdrinRPRT Recidive, als selectie-instrument voor reclassering. Het doel is om reeds in de eerste fase van het strafproces een snelle inschatting te maken van het recidiverisico en de responsiviteit van de verdachte en op basis hiervan de rechterlijke macht te adviseren over het al dan niet inzetten van vervolgactiviteiten binnen de reclassering (en met name over het afnemen van de RISc). Een eerste versie van de Quick Scan is medio 2004 opgeleverd en in pilots geëvalueerd. De pilots hebben begin 2005 uitgewezen dat deze versie niet aan de gestelde eisen voldeed. Nieuwe pilots met een bijgesteld Quick Scan instrument zijn gehouden in de periode maart t/m juni 2006. Doelstelling van deze testfase was om de bruikbaarheid van het instrument voor reclasseringsmedewerkers na te gaan en om een beeld te krijRPRT van de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een adequate landelijke implementatie van de Quick Scan.
  Original languageDutch
  Place of PublicationTilburg
  PublisherUniversiteit van Tilburg - IVA Beleidsonderzoek en Advies
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this