Evaluatie van IkPas in 2020

Research output: Book/ReportReport

119 Downloads (Pure)

Abstract

Net als in voorgaande jaren is in 2020 een evaluatie uitgevoerd naar de twee jaarlijkse campagnes van IkPas: Dry January in januari (in 2020 41.466 deelnemers) en 40 dagen geen druppel! vanaf Aswoensdag (in 2020 van 26 februari tot en met 5 april) met 10.563 deelnemers. In totaal deden dus aan beide campagnes 52.029 mensen mee, 37% meer dan in 2019 (37.875). Voor de evaluatie werden per campagne drie metingen uitgevoerd: voorafgaand aan IkPas (T0- meting), 6 weken na afloop van de campagne (T1) en 6 maanden na afloop (T2). Voor beide campagnes samen bestond de eerste meting uit 17.954 deelnemers, T1 uit 7.005 deelnemers (39.0%) en T2 uit 7.079 deelnemers (39.4%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgt al een aantal jaren en ligt nu rond 50 jaar; 63% is vrouw, 65% is HBO- of universitair geschoold. Deelnemers zijn gemiddeld frequente en forse drinkers: wekelijks wordt op gemiddeld 4.7 dagen alcohol gedronken met een weekaantal van gemiddeld 18 glazen (2,5 per dag). In verhouding tot de Nederlandse bevolking komt overmatig drinken (vrouwen > 14 glazen per week, mannen > 21 glazen) onder de IkPas-deelnemers aanzienlijk meer voor (mannen 35% tegenover 10% onder de totale bevolking, vrouwen 41.2% tegenover 6.6%). Ook houdt zich maar een beperkt percentage (4%) aan het advies van de Gezondheidsraad (drink liever niet en anders maximaal één glas), voor Nederland is dit (niet-drinkers niet meegeteld) ca. 25%. Oudere deelnemers drinken vaker en meer dan jongere. Deelnemers doen voornamelijk mee vanwege de gunstige lichamelijke of mentale effecten (44%), gevolgd door de wens om bewuster met alcoholgebruik om te gaan (26%). Twee derde (68%) ziet IkPas als een uitdaging. Zestig procent deed nooit eerder een poging om een periode droog te staan.
Original languageDutch
Place of PublicationTilburg
PublisherTranzo, Tilburg University
Number of pages13
Publication statusPublished - 2020

Cite this