Fiscale ontwikkelingen in Duitsland in 2021

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Gezien de financiële, economische en sociale relaties tussen Nederland en Duitsland zijn de fiscale ontwikkelingen in Duitsland voor de fiscale praktijk interessant en inspirerend. In Duitsland is in de afgelopen maanden een aantal fiscale wetten in werking getreden. Daarnaast is recentelijk het Belastingverdrag Nederland-Duitsland aangepast en zijn er in september van dit jaar Bundestagverkiezingen. Voor ons reden genoeg om in deze bijdrage nader in te gaan op een aantal recente fiscale ontwikkelingen in en met Duitsland.

In onderdeel 2 bespreken wij het op 24 maart 2021 ondertekende Wijzigingsprotocol van het Belastingverdrag met Duitsland. In onderdeel 3 geven wij een schets van het huidige Duitse fiscale systeem, vergelijken wij de verliesverrekeningstemporisering in Duitsland met die van Nederland en gaan wij in op het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 over Duitse “definitief” geleden verliezen. In onderdeel 4, 5, 6, 7 en 8 gaan wij in op enkele Duitse fiscale wetsvoorstellen die inmiddels allemaal zijn aangenomen, namelijk het Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG), ATAD-Umsetzungsgesetz (ATADUmsG), Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz (KöMoG), Steueroasen-Abwehrgesetzes (StAbwG), respectievelijk het Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG). Bij de bespreking van deze wetten ligt onze focus op de relevantie voor (en vergelijking met) de Nederlandse fiscale praktijk. In onderdeel 9 werpen wij een nadere fiscale blik op de verkiezingen in Duitsland (Bundestagswahl) op 26 september 2021. In onderdeel 10 sluiten wij onze bijdrage af.
Original languageDutch
Article numberWFR 2021/173
Pages (from-to)1262-1274
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number173
Publication statusPublished - 24 Sept 2021

Cite this