Fiscale transparantie: De moeilijke weg naar meer vertrouwen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Transparantie is een bekend begrip in de fiscaliteit. De rechtsvorm wordt dan genegeerd en de resultaten worden toegerekend aan de achterliggende rechtssubjecten. Meer recent is de opkomst van een ander begrip transparantie: het gaat dan om openbaarheid, toegankelijkheid en begrijpelijkheid. Burgers hebben een enorme behoefte aan kennis en informatie, hetgeen de bloei van transparantie verklaart. Een aantal oorzaken hiervan zullen worden besproken. Transparantie wordt vaak als een middel tot herstel van vertrouwen gezien, maar heeft vaak (meer) wantrouwen tot gevolg. Transparantie kent verder een dynamische ontwikkeling, waarbij het tegenwoordig ook als beleidsinstrument wordt gebruikt. Verschillende aspecten van fiscale transparantie zullen worden besproken - vanuit enerzijds het perspectief van de Belastingdienst en anderzijds het bedrijfsleven. Deze perspectieven hangen samen en hebben bovendien gemeen dat ook steeds het belang van de maatschappij moet worden verdisconteerd.
Original languageDutch
Pages (from-to)370-384
Number of pages15
JournalMBB: Belastingbeschouwingen: Onafhankelijk Maandblad voor Belastingrecht en Belastingpraktijk
Volume85
Issue number9
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • transparantie, vertrouwen, openbaarheid, toegankelijkheid, governance, consultatie, informatie-asymmetrie, internationale inlichtingenuitwisseling, rulings, country-by-country reporting

Cite this