Garanties in de rechtspraktijk

Madeleine van Rossum (Editor), P.H.L.M. Kuypers (Editor)

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Dit boek gaat over de rol van de garantie in de rechtspraktijk. Het begrip garantie is diffuus en komt in verscheidene verschijningsvormen voor.

Doel van dit boek is om tot een nadere definiëring van deze rechtsfiguur te komen en de rechtsgevolgen te schetsen. Zo worden verschillende typen van garanties onderscheiden, en wordt tevens aandacht besteed aan de EG-richtlijn Verkoop van en garanties voor consumptiegoederen van 1999 en haar implementatie in het BW. Voorts wordt onder meer de relatie van de garantie tot het overmachtvraagstuk en exoneratiebedingen geschetst en worden de repercussies voor stelplicht en bewijslast onderzocht. Tevens wordt de garantie afgezet tegen de leerstukken van non-conformiteit en dwaling tegen onvoorziene omstandigheden. Ook de impliciete garantie wordt in dit boek besproken.

Twee specifieke voor de rechtspraktijk belangrijke vormen van garantie krijgen bijzondere aandacht: de bankgarantie en de garantie bij overname. Garanties in de rechtspraktijk is zowel interessant voor de jurist die in zijn praktijk met het fenomeen garantie wordt geconfronteerd, als voor de lezer die geïnteresseerd is in vorm en wezen van de garantie.
Original languageDutch
PublisherWolters Kluwer
Number of pages400
Edition2
ISBN (Print)9789013120257
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Publication series

NameRecht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsrecht
PublisherWolters Kluwer
No.2015-1

Cite this