Geen vreemdelingenbewaring van burgers van de Unie als de nationaliteit niet vaststaat

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Abstract

Het gelijkheidsbeginsel ligt ten grondslag aan de bevoegdheid van een lidstaat om, enerzijds, op het eigen grondgebied identiteitscontroles uit te voeren en, anderzijds, sancties op te leggen als niet aan deze verplichting is voldaan. Het Hof lijkt in Oulande de deur open te zetten voor uitzetting van personen die niet kunnen aantonen dat zij onderdaan van een lidstaat zijn die uit hoofde van het gemeenschapsrecht het recht hebben zich op te houden in een andere lidstaat. Als voorwaarde geldt dan wel dat een lidstaat binnen de grenzen van het gemeenschapsrecht handelt. Degene die wil weten welke grenzen het Hof hier op het oog heeft, zal moeten wchten op nieuwe rechtspraak daar het Hof nalaat aan te geven welke dit zijn.
Original languageDutch
Number of pages5
Finished17/02/05
ApplicantHvJ EG
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameNederlands tijdschrift voor Europees Recht
No.5, p. 91-95
Volume11

Cite this