Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte

P.M.C. Mommersteeg, A.H.E.M. Maas

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Psychologische klachten, zoals angst, depressieve stemming en stress, zijn een risico voor zowel het ontstaan als het verergeren van ischemische hartziekten (IHD). Hoewel vrouwen meer psychologische klachten rapporteren dan mannen, is onderzoek naar genderverschillen in het cardiale risico van psychologische klachten beperkt. Cardiologische studies richten zich met name op het klassieke patroon van obstructief coronairlijden, dat drie maal vaker bij mannen dan bij vrouwen voorkomt. Vrouwen hebben vaker varianten van IHD, zoals een myocardinfarct bij niet-obstructief coronairlijden, een spontane coronairdissectie, ischemie bij niet obstructief coronairlijden, coronairspasme en microvasculaire angina pectoris. Juist bij deze varianten van IHD zijn er in toenemende mate aanwijzingen dat psychologische klachten een belangrijke rol spelen. Voor patiënten en hun behandelaars is het zinvol te weten dat sombere en angstige gevoelens vaker voorkomen bij hartpatiënten, ook bij niet-traditionele uitingsvormen van IHD, en dat deze klachten behandelbaar zijn.
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-6
JournalNederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this