Gewone verblijfplaats in de erfrechtverordening

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

635 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel van de special over de Europese Erfrechtverordening (ErfVo) staat het begrip gewone verblijfplaats centraal. De auteur behandelt eerst de geschiedenis van het begrip en daarna de invulling door het Europese Hof van Justitie. Het Hof stelt de gewone verblijfplaats vast aan de hand van de duur en regelmatigheid van het verblijf, de omstandigheden en redenen van het verblijf, de nationaliteit van de persoon en diens familiale en sociale banden. Het Hof benadrukt dat het om een feitelijke vaststelling gaat. De ErfVo geeft geen vaste definitie maar de considerans biedt wel een omschrijving hoe de gewone verblijfplaats moet worden vastgesteld. Er is in de literatuur nog geen vergelijking met de definitie van het Hof gemaakt. Een belangrijk verschil lijkt dat de ErfVo een kleiner belang aan de nationaliteit hecht. De ErfVo heeft geen vangnet voor het geval een persoon geen gewone verblijfplaats heeft of juist twee gewone verblijfplaatsen.
Original languageDutch
Article number2015-4
Pages (from-to)71-76
JournalTijdschrift Erfrecht
Issue number4
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this