Grensoverschrijdende insolventieprocedures onder Chapter 15 U.S. Bankruptcy Code

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

In deze bijdrage bespreekt de auteur grensoverschrijdende insolventieprocedures onder Chapter15van de U.S. Bankruptcy Code. Chapter15 biedt een erkenningsprocedure gebaseerd op de UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency waaronder een buitenlandse insolventieprocedure en de gevolgen daarvan erkenning kunnen genieten in de VS. De auteur bespreekt de mogelijkheden voor Nederlandse schuldenaren en curatoren om een dergelijke procedure te openen. Een foreign representative kan daarbij verzoeken om erkenning van een Nederlandse insolventieprocedure als een foreign main proceeding of een foreign nonmain proceeding onder Chapter15. De auteur behandelt in het bijzonder strategische overwegingen die in de praktijk een rol kunnen spelen. Tevens biedt hij inzicht in de mogelijkheden en de bevoegdheden die Nederlandse schuldenaren in internationale herstructureringen of Nederlandse curatoren in grensoverschrijdende faillissementen kunnen benutten in Chapter 15-procedures. Met de erkenning van een Nederlandse insolventieprocedure onder Chapter 15 krijgt een foreign representative immers een arsenaal tot zijn beschikking, waarmee hij de belangen van de schuldenaar in de VS kan behartigen. Dergelijke elementen behandelt de auteur aan de hand van een beschrijving van de Amerikaanse rechtspraak en rechtspraktijk
Original languageDutch
Pages (from-to)271-279
Number of pages9
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2020
Issue number6
Publication statusPublished - Dec 2020

Cite this