Handhaving van Europees milieurecht in Nederland

I.M. Koopmans (Editor), J.M. Verschuuren (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

Abstract

Hoewel de invloed van Europa op het Nederlandse milieurecht overweldigend is, is de aandacht voor de handhaving ervan tot dusverre beperkt geweest. De aandacht gaat meestal uit naar vragen rond de omzetting van EG-rechtelijke bepalingen in nationale wetgeving. Dat de aandacht voor de handhaving daarbij wat op de achtergrond is geraakt, is niet terecht. Immers, vanuit het gemeenschapsrecht worden harde eisen gesteld aan de handhaving. Deze eisen zijn terug te voeren op het beginsel van gemeenschapstrouw zoals neergelegd in art. 10 EG-Verdrag, maar zijn soms ook terug te vinden in concrete bepalingen in richtlijnen en verordeningen. Doel van deze bundel is om juist op de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van het EG-milieurecht in Nederland in te zoomen. Die bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van EG-milieurecht wordt in de praktijk vaak als problematisch ervaren. Voor een deel wordt dat geweten aan de complexiteit en de onduidelijkheid van gemeenschapsregelgeving, deels ligt het ook aan een onjuiste of niet goed handhaafbare implementatiewetgeving. Gezien het grote belang van dit actuele thema voor de praktijk is op 12 mei 2000 door de Katholieke Universiteit Brabant een symposium georganiseerd waar diverse vertegenwoordigers uit de praktijk aanwezig waren. Onder de deelnemers bevonden zich toezichthouders, handhavers, bestuurders, advocaten en wetgevingsjuristen. Tijdens dit symposium is op een aantal deelterreinen gekeken naar de problemen bij de handhaving. Dit is gebeurd door deskundige inleiders op die terreinen, die vanuit de praktijk en de wetenschap de handhavingsproblemen in kaart brachten en mogelijke oplossingen voorstelden. Deze bundel bevat de uitgewerkte bijdragen die tijdens dit symposium zijn gepresenteerd.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische Uitgevers
Number of pages180
ISBN (Print)9054540591
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameCentrum voor wetgevingsvraagstukken

Cite this