Handvatten voor intern toezicht met visie: Een analyse van 94 toezichtvisies van woningcorporaties

Niels Karsten, Stefan Cloudt, Albert Kerssies

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

33 Downloads (Pure)

Abstract

Vanuit een streven naar goed intern toezicht, introduceerde de governancecode voor woningcorporaties per 2020 de vernieuwende eis dat bestuurders en interne toezichthouders een gezamenlijke visie op besturen en toezicht vastleggen. Concrete handvatten voor het opstellen van een toezichtvisie zijn echter beperkt voorhanden, terwijl ze ook breder als een waardevol instrument wordt gezien om de kwaliteit van het intern toezicht in het maatschappelijk middenveld te verhogen. Op basis van bestuurs- en organisatiekundige toezichtliteratuur ontwikkelen we daarom een raamwerk voor interntoezichtvisies. Vervolgens analyseren we 94 toezichtvisies uit de corporatiesector op de aanwezigheid van de negen onderdelen daarvan. We concluderen onder andere dat de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen bestuur en toezichthouders en ook de professionalisering en zelfevaluatie van de raad van commissarissen relatief onderbelicht blijven. We beargumenteren dat er een verdere professionaliseringslag mogelijk is.
Original languageDutch
Pages (from-to)118-132
Number of pages15
JournalTijdschrift voor Toezicht
Volume13
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2022

Keywords

  • Toezicht
  • Raad van Commissarissen
  • Raad van Toezicht
  • woningcorporaties
  • intern toezicht
  • Toezichtvisie
  • Accountability

Cite this