Heffingsmethoden, een valse dichotomie? Een onderzoek naar de factoren bij de keuze en de vormgeving van de heffingsmetoden van rijksbelastingen

Heroen Roose

Research output: ThesisDoctoral Thesis

609 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Laws
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Gribnau, Hans, Promotor
  • van Hout, Diana, Promotor
Award date21 Jun 2019
Publication statusPublished - 6 Jun 2019

Cite this