Herijking van de VROM-regelgeving. Meer dan lippendienst aan politieke onderbuikgevoelens?

Research output: Contribution to journalArticleScientific

69 Downloads (Pure)

Abstract

In een zeer kort tijdsbestek is alle VROM-regelgeving doorgelicht met het oog op het verminderen van administratieve lasten en het meer laten aansluiten van regelgeving bij de burger. Van de bijna 400 wetten, amvb¿s en ministeriële regelingen willen de bewindslieden van VROM er 300 intrekken, wijzigen of samenvoegen. In dit artikel wordt deze gigantische wetgevingsoperatie kritisch besproken. Geconcludeerd wordt dat de plannen niet zijn gebaseerd, soms zelfs haaks staan op, wetsevaluaties, en dat teveel wordt vertrouwd op de werking van de wet. Verbetering van de uitvoeringspraktijk zet waarschijnlijk meer zoden aan de dijk. Met name gemeenten kampen met een ernstig tekort aan kennis en capaciteit voor de uitvoering van de milieuwetgeving.
Original languageDutch
Pages (from-to)81-92
Number of pages12
JournalRegelMaat
Volume2004
Issue number3
Publication statusPublished - 2004

Cite this