Het arrest Briels: Begrippen mitigatie en compensatie Habitatrichtlijn nader verklaard

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  288 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het Hof van Justitie heeft zich in de zaak Briels e.a.
  gebogen over een prejudiciële vraag in het kader van een
  procedure aangaande het tracébesluit Rijksweg A2.
  Deze wegverbreding heeft negatieve gevolgen voor het
  bestaande beschermde areaal blauwgraslanden. Het tracébesluit
  voorziet echter in een mitigatieplan, omvattende
  de aanleg van een groter areaal blauwgraslanden van
  hogere kwaliteit dan het bestaande. De kern van het
  arrest gaat over de vraag of de in het tracébesluit voorgestelde
  beschermingsmaatregelen de schadelijke gevolgen
  mitigeren of dat deze maatregelen moeten worden aangemerkt
  als compenserende maatregelen als bedoeld in
  artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn.
  In deze bijdrage worden de antwoorden van het Hof van
  Justitie besproken in het licht van eerdere rechtspraak
  over de beschermingsverplichtingen die artikel 6 lid 3 en
  4 van de Habitatrichtlijn met zich meebrengen. In het
  bijzonder wordt daarbij ingegaan op de rol die het voorzorgbeginsel
  vervult bij de interpretatie van dit artikel
  en de betekenis van het begrip compensatie. De bijdrage
  sluit af met een korte bespreking van de opmerkelijke
  vervolgstappen die Nederland als reactie op het arrest
  heeft genomen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)275-280
  Number of pages5
  JournalNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
  Volume8
  Issue number8
  Publication statusPublished - Oct 2014

  Keywords

  • Habitatrichtlijn, mitigatie, compensatie, Milieu &Infrastructuur, voorzorgbeginsel

  Cite this