Het arrest Oteiza Olazabal: Mag het ook iets minder zijn

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Abstract

In de zaak Oteiza Olazabal geeft het Hof een nadere invulling van de openbare orde-exceptie en het vrije verkeer van personen. Het arrest verruimt de mogelijkheid van de lidstaten om minder vergaande maatregelen te nemen jegens een onderaan van een andere lidstaat die een gevaar vormt voor de openbare orde. Tot nu toe gold dat een lidstaat alleen tot verblijfsweigering of -beeindiging kon overgaan. Na het arrest Oteiza Olazabal kan een lidstaat ook besluiten tot een minder ingrijpende inbreuk op het recht van vrij verkeer van personen van betrokkene, te weten een beperking van de bewegingsvrijheid van betrokkene in het gastland. Het beginsel van evenredigheid rechtvaardigt, aldus het Hof, deze stap.
Original languageDutch
Number of pages3
Finished26/11/02
ApplicantHvJ EG zaak C-100/01
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameNederlands tijdschrift voor Europees Recht
No.4, p. 90-92
Volume9

Cite this