Het belang van organisatorische inbedding van een innovatieve interventie: Een praktijkvoorbeeld

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld beschreven hoe organisatorische inbedding integraal onderdeel kan uitmaken van een interventie. Verder Door Doen (VDD) is een innovatieve werkwijze voor de begeleiding van dak- en thuislozen, waarbij organisatieaspecten als werkautonomie, leiderschapsstijl, organisatiecultuur en teamprestaties onlosmakelijk verbonden zijn met principes en werkwijzen gerelateerd aan cliënten. Dit heeft als doel om de beste resultaten te bereiken, namelijk het bevorderen van maatschappelijke participatie en welzijn van cliënten. Middels onderzoek is nagegaan of de organisatieaspecten gedurende de implementatie van VDD veranderd zijn en hoe deze aspecten met elkaar samenhangen. Uit dit onderzoek bleek dat de organisatiecultuur veranderd was, maar dat de variabelen niet de samenhang vertonen die op basis van de literatuur verondersteld werd. Geconcludeerd kan worden dat de praktijk weerbarstiger lijkt te zijn dan de theorie, maar veranderprocessen vergen tijd. De auteurs adviseren in het kader van vervolgonderzoek om de verbinding te zoeken tussen cliëntgerichte en organisatie-uitkomsten
Original languageDutch
Pages (from-to)4-22
JournalM & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie
Issue number2
Publication statusPublished - 2019

Cite this