Het onzekere voor het zekere: Tweebenig besturen in de zorg

Research output: Book/ReportInaugural speechOther research output

267 Downloads (Pure)

Abstract

Zorgorganisaties hebben te maken met toenemende onzekerheden. De institutionele zekerheid die de zorg ooit kenmerkte, is langzaam vervangen door een dynamiek die wordt veroorzaakt door vele beïnvloedende factoren. Zo zijn met de introductie van de marktwerking veel verantwoordelijkheden naar zorgorganisaties gebracht, zoals het werken met integrale tarieven en het contracteren met verzekeraars en gemeenten. In deze marktomgeving worden zorgorganisaties steeds meer behandeld als een ‘normaal’ bedrijf. Tegelijkertijd is de omgeving van zorgorganisaties, zeker onder invloed van de decentralisaties, complexer geworden en minder voorspelbaar. In dit krachtenveld is bovendien de rol van banken en verzekeraars veranderd. Na de financiële crisis van 2008 zijn zij steeds meer onzekerheden gaan afwentelen op zorgorganisaties. Belangrijke kanttekening bij deze schets: per individuele zorgorganisatie kan het krachtenveld sterk variëren. Interne en externe belanghebbenden oefenen steeds meer invloed uit op de sturing van de zorgorganisatie. Dit is een belangrijk uitgangspunt geworden in de Governancecode Zorg 2017. Door de toegenomen verantwoordelijkheden en onzekerheden en door de complexiteit van de omgeving is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een bestuurder in de zorg moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: enerzijds het huis op orde houden en anderzijds kunnen vernieuwen. Daarbij is belangrijk alle belanghebbenden mee te nemen in de plannen en koers van de organisatie. En een cultuur te bevorderen van leren, experimenten en innoveren.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
PublisherMarketing & Communicatie ESHPM
Number of pages105
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this